Warsztaty naukowe

W dniu 08.07.2020r. w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy odbyły się warsztaty dla osób realizujących projekt i środowiska konserwatorskiego (pracowników Wydziału ds. zabytków archeologicznych Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu). Ze względu na stanu epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 zakres warsztatów jak i liczba osób biorących w nich udział został ograniczony.

W trakcie spotkania przedstawiono i podsumowano wyniki dotychczas przeprowadzonych prac. Spotkanie umożliwiło wymianę informacji i doświadczeń na temat wpływu antropopresji na zasoby dziedzictwa archeologicznego w mikroregionie osadniczym Lednickiego Parku Krajobrazowego. 

Warsztaty przeprowadzono w ramach zadania pt. „Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury.