Prospekcja lotnicza północnej i zachodniej części obszaru Lednickiego Parku Krajobrazowego

W ramach projektu pn. „Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego” 5 lipca odbyła się prospekcja lotnicza nad badanym przez nas obszarem. Udział w niej wzięli – mgr Lidia Żuk, prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski oraz dr Mikołaj Kostyrko. W trakcie lotu wykonano ponad 350 zdjęć dokumentujących zarówno znane stanowiska archeologiczne oraz wypatrywano nowych miejsc, w których pod powierzchnią gruntu mogą występować struktury znajdujące się w kręgu zainteresowań archeologii. Obszar objęty projektem w dużej mierze znajduje się na terenach uprawnych, zdjęcia tego typu obszarów na potrzeby archeologii zwykle wykonuje się przed żniwami (warto jednak pamiętać, że nie jest to reguła gwarantująca sukces), te w tym roku odbywają się dość wcześnie ze względu na sporą suszę. W takim momencie archeolodzy spodziewają się występowania tzw. wyróżników wegetacyjnych, które ‘wskazują’ na to co znajduje się pod powierzchnią ziemi. Więcej na temat archeologii lotniczej można przeczytać tutaj (https://pl.wikipedia.org/wiki/Archeologia_lotnicza). Teraz archeologów czeka praca związana z opracowaniem zebranych danych.

Prospekcja lotnicza północnej i zachodniej części obszaru Lednickiego Parku Krajobrazowego realizowana jest w ramach zadania dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury.