Prospekcja lotnicza północnej i zachodniej części obszaru Lednickiego Parku Krajobrazowego – etap II

W ramach dwuletniego projektu pn. „Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego” 4 lipca 2020 r. odbyła się kolejna prospekcja lotnicza nad badanym obszarem. Udział w niej wzięli – dr Lidia Żuk, prof. Włodzimierz Rączkowski oraz dr Andrzej Kowalczyk.

Specyfika archeologii lotniczej, uzależnionej m.in. od działania czynników zewnętrznych (warunki atmosferyczne, rodzaj upraw) wymaga powtarzania rekonesansów w celu osiągnięcia wiarygodnych rezultatów. Dlatego w drugim roku realizacji projektu przeprowadzono powtórny nalot nad północną i zachodnią częścią Lednickiego Parku Krajobrazowego.

Zdjęcia obszarów rolnych dla celów archeologicznych zwykle wykonuje się przed żniwami. W tym czasie można się spodziewać występowania tzw. wyróżników wegetacyjnych, które mogą wskazywać na obecność podziemnych struktur, zarówno naturalnych, jak i antropogenicznych. W trakcie lotu wykonano ponad 825 zdjęć dokumentujących zarówno znane stanowiska archeologiczne oraz miejsca, w których pod powierzchnią gruntu mogą występować struktury zabytkowe. Szczególną uwagę poświęcono obszarom objętym prospekcją naziemną (badania powierzchniowe i geofizyczne) w ramach realizowanego projektu.

Teraz archeologów czeka praca związana z opracowaniem zebranych danych (geotagowanie i inwentaryzacja zdjęć) oraz wstępna interpretacja wyników. Może ona wskazać na szczególnie obiecujące obszary, którym warto będzie się szczegółowo przyjrzeć w trakcie kolejnego lotu.

Prospekcja lotnicza północnej i zachodniej części obszaru Lednickiego Parku Krajobrazowego realizowana jest w ramach zadania dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury.