Poszukiwania dawnych przedstawień kartograficznych w Berlinie

W dniach 10-14 czerwca dr Michał Skoczyński prowadził w Berlinie poszukiwania dawnych przedstawień kartograficznych ukazujących obszar północnej i zachodniej część Lednickiego Parku Krajobrazowego w XIX wieku.

Dzięki dobrej organizacji administracji Królestwa Prus oraz późniejszego Cesarstwa Niemieckiego do stolicy ówczesnego państwa trafiły bardzo cenne plany szczegółowe wybranych miejscowości, a także mapy wojskowe, które oddają wiernie krajobraz otaczający Ostrów Lednicki. Dziś znajdują się one w zbiorach kartograficznych Biblioteki Państwowej w Berlinie oraz Tajnego Archiwum Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego. Z pewnością pomogą one lepiej zrozumieć przemiany, jakie w ostatnich stuleciach dokonały się na obszarze północnej i zachodniej części Lednickiego Parku Krajobrazowego za sprawą działalności człowieka. 

Przygotowywane opracowanie archiwalnych i bibliotecznych zasobów kartograficznych z obszaru północnej i zachodniej części obszaru Lednickiego Parku Krajobrazowego w Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz i Staatsbibliothek w Berlinie realizowane jest w ramach zadania pn. „Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury.