Nasz projekt uzyskał bardzo wysoką ocenę ekspertów NID

Trochę będziemy się chwalić. Projekt Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego uzyskał bardzo wysoką ocenę ekspertów NID, a jego wyniki zostały przedstawione na spotkaniu grona ekspertów pracujących nad nową ogólnopolską strategią rozpoznawania, zarządzania i ochroną dziedzictwa archeologicznego. W podziękowaniach pani Agnieszka Makowska (NID) podkreśliła, że projekt „jest dla nas ważnym przykładem (zintegrowanych) działań dla dziedzictwa”.

Jest nam niezmiernie miło, że nasza praca została zauważona i doceniona.