Lotnicze skanowanie laserowe Ostrowa Lednickiego i Ledniczki!

W ramach grantu realizowanego przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy pn. „Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego”, 15 października br. nad wyspami jeziora Lednica, tj. Ostrowem Lednickim i Ledniczką wykonano lotnicze skanowanie laserowe przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego. Dzięki niemu uzyskano model powierzchni terenu o bardzo wysokiej rozdzielczości, który dostarcza aktualnych informacji o stanie zachowania obiektów i zachodzących procesach antropopresji. Skanowanie wykonała firma LiDAR3D.

We wczesnym średniowieczu Ostrów Lednicki stanowił jedno z najważniejszych centrów rezydencjonalno-stołecznych tworzącego się państwa pierwszych Piastów. Jest uznawany za jeden z najcenniejszych obiektów dziedzictwa archeologicznego w kraju.

Zadanie dofinansowano w ramach programu Ochrona Zabytków archeologicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.