Kwerenda archiwalna i biblioteczna zasobów archeologicznych i kartograficznych

Od 23 maja br. prowadzona jest przez mgr Joannę Linetty kwerenda źródeł historycznych w pięciu wybranych archiwach na terenie kraju w celu rozpoznania, zgromadzenia i opracowania dokumentacji archeologicznej oraz materiałów kartograficznych z obszaru północnej i zachodniej części Lednickiego Parku Krajobrazowego.

Do 26 czerwca br. przeprowadzono poszukiwania w Archiwum Państwowym w Poznaniu (APP) oraz w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie (AAG). Prace te miały na celu rozpoznanie dawnych planów katastralnych miejscowości z obszaru północnej i zachodniej części Lednickiego Parku Krajobrazowego oraz dokumentów z regulacji i podziałów gruntów (recesy). Odszukano plany wsi Lednogóra, Rybitwy, Myszki, Sławno, oraz Skrzetuszewo.

           Dzięki planom katastralnym i analizie recesów można przeanalizować zmiany w krajobrazie kulturowym od 1. poł. XIX w. do czasów współczesnych. Na planach rozpoznano dawny układ zabudowy poszczególnych miejscowości, a także budynki, których w krajobrazie wsi obecnie nie ma, tj. cegielnie, browary, wiatraki, figury przydrożne oraz kopce graniczne. W niektórych przypadkach zidentyfikowano także wyraźnie zaznaczone obiekty archeologiczne – grodziska.

Przygotowywane opracowanie archiwalnych i bibliotecznych zasobów kartograficznych z obszaru północnej i zachodniej części obszaru Lednickiego Parku Krajobrazowego w archiwach pięciu instytucji na terenie Polski realizowane jest w ramach zadania pn. „Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury.