Grodzisko w Imiołkach gm. Kiszkowo (AZP 49-31/189)

W ramach grantu realizowanego przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy pn. „Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego”, 9 marca 2020 r. przeprowadzono badania powierzchniowe w miejscowości Imiołki, gm. Kiszkowo, na terenie grodziska (AZP 49-31/189, stanowisko nr 22 w m. Imiołki) i w jego najbliższej okolicy.

Grodzisko wpisano do rejestru zabytków 1 marca 1972 r. pod nr 1350/A. Jest to wysoki kopiec położony na zachodnim brzegu jeziora Lednica, w jego północno-zachodniej części. Przez społeczność lokalną ten nasyp ziemny nazywany jest „kopcem szwedzkim” i uznawany za mogiłę żołnierską. 

Przeprowadzone w latach 80. XX w. badania powierzchniowe nie dostarczyły zabytków pozwalających określić chronologię obiektu, intuicyjnie łączonego z wczesnym średniowieczem. W wyniku badań wykonanych w marcu br. pozyskano 11 fragmentów ceramiki naczyniowej (w tym 7 datowanych na wczesne średniowiecze), ułamek polepy oraz kość pochodzenia zwierzęcego. W efekcie uzyskano dodatkowe dane o grodzisku w Imiołkach pozwalające wstępnie określić jego chronologię i stan zachowania.

Zadanie dofinansowano w ramach programu Ochrona Zabytków archeologicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.