Dotacja dla Muzeum z MKiDN

Muzeum otrzymało dotacje na realizację projektu „Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego”

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w 2019 r. otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”, na realizację projektu naukowo-badawczego pt. „Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego”. Operatorem programu jest Narodowy Instytut  Dziedzictwa. Zadanie realizowane …

Link do całości tekstu: http://lednicamuzeum.pl/wiadomosc,dotacja-dla-muzeum-z-mkidn-1.html